ร่วมนับถอยหลังสู่การสอบ O-NET
ประจำปีการศึกษา 2559

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560)

weeks
0
0
days
0
0
hours
0
0
minutes
0
0
seconds
0
0
.

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560)

weeks
0
0
days
0
0
hours
0
0
minutes
0
0
seconds
0
0
เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา

เข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21